Międzynarodowy transport farmaceutyków

Ponownie pracownicy firmy Overnight Clinical Services wyruszają w długą trasę międzynarodową z przesyłkami farmaceutycznymi. Tym razem wyruszamy z Warszawy, kierując się do Berlina – 570.9 km – 5 h 47 min. W Berlinie pozostawiamy część farmaceutyków wymagających transportu w temperaturze: +8°C do +15°C. Z Berlina udajemy się do Frankfurtu nad Menem (5 godz. 50 min, 545,4 km trasą A9 i A4) aby dostarczyć większość ładunku o wymaganiach temperaturowych: +15°C do +25°C. To jednak nie koniec trasy. Po wypoczynku pracownicy udadzą się do Monachium (3 godziny i 16 min – 300 km trasą A3 i A9) i po wyładunku towarów zabieramy przesyłki zwrotne, które mają trafić do Krakowa, Wrocławia i Rzeszowa. Nad całym przedsięwzięciem czuwa dział logistyki: Bio Pharma Logistics. Bacznie obserwując przebieg wykonywanego zadania, reagując na wszelkie zmiany temperatury przewożonego towaru w przestrzeni załadunkowej auta.

 

Kontrolowana temperatura transportu

Przewożąc tego typu ładunek o różnych wymaganiach temperaturowych, pomiar temperatury jest rejestrowany w czasie rzeczywistym. W każdym opakowaniu znajduje się rejestrator temperatury rejestrujący jej zakres na całej trasie. Temperatura wyświetlana jest na panelu kontrolnym w kabinie kierowcy. Dzięki temu w momencie zbyt dużego wahania temperatury kierowca jest w stanie natychmiast zareagować. Dane zgromadzone przez rejestratory temperatury można przesłać później do komputera lub bezpośrednio wydrukować dane. Dane tego typu są bardzo ważne dla każdego przewoźnika. W przypadku kwestii spornej są bardzo ważnym dowodem poprawnie wykonanej usługi.

Dystrybucja leków

Zgodnie z ustawą o prawie farmaceutycznym z dnia 6 września 2011 roku transport tego typu realizowany musi być w szczególny sposób. Podmiot zajmujący się dystrybucją leków musi zapewnić odpowiednie środki techniczne i logistyczne pozwalające na sprawną realizację transportu w temperaturze:

  • od +2°C do +8°C
  • od +8°C do +15°C
  • od +15°C do +25°C

Dystrybucja leków w kontrolowanej temperaturze to nie tylko zachowanie odpowiedniego jej zakresu w trakcie transportu. Równie ważne jest zachowanie odpowiedniej temperatury w trakcie załadunku lub przeładunku aż po późniejsze ich przechowywanie w: hurtowni, klinice lub aptece. Pomocne w tego typu transporcie są opakowania wykazujące się odpowiednimi właściwościami izotermicznymi. Równie często korzystamy z kontenerów izotermicznych, w których można przewozić leki w większych ilościach. Izolowane grube ścianki kontenera zabezpieczają i utrzymują odpowiednią temperaturę mimo niekorzystnych warunków pogodowych. Każde metoda transportu farmaceutyków w kontrolowanej temperaturze jest dobra, niemniej jednak posiada swoje plusy i minusy. Posiadając odpowiednie doświadczenie firma Overnight Clinical Services wykonuje tego typu transport od dekad. Zapewniając szybkość i terminowość dostaw na rynki międzynarodowym.