Transport farmaceutyków Warszawa Poznań

Firma Overnight Clinical Services dostarcza regularnie farmaceutyki do różnych miejscowości w kraju. Bardzo często odwiedzamy Poznań jako główne miejsce przeznaczenia przesyłek z lekami lub tylko przystanek w drodze do Berlina. Dostawy leków do Poznania realizowane są cyklicznie i odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu. W czasie pandemii odwiedzaliśmy Poznań codziennie.

W zależności od wymagań temperaturowych farmaceutyków transport realizowany jest z wykorzystaniem samochodów przystosowanych do tego typu transportu posiadających agregat chłodniczy lub w opakowaniach i kontenerach. Zależy to w głównej mierze od ilości przewożonych leków oraz wymogów, jakie musimy spełniać podczas ich dystrybucji. Należy pamiętać, że leki muszą być przewożone w ściśle określonej temperaturę oraz wilgotności. Najważniejsze jest to, aby farmaceutyki pokonały trasę (310,3 km) z Warszawy do Poznania w przedziałach temperatur:

  • od +2°C do +8°C
  • od +8°C do +15°C
  • od +15°C do +25°C

Temperatura jak musi być utrzymana na każdym etapie dystrybucji zależy w głównej mierze od ich składu oraz wartości leczniczych. Leki specjalistyczne posiadają specyficzne wymagania, które muszą być zapewnione w całym procesie ich dystrybucji. Poczynając od produkcji poprzez transport i przechowywanie leków w hurtowni a później w aptekach do finalnego przekazania leku pacjentowi.

Dzięki trasie szybkiego ruchu jesteśmy w stanie dotrzeć do Poznania z lekami w 3 godziny i 15 minut. Oczywiście nie naruszając przy tym żadnych przepisów drogowych. Dostawa leków do Poznania realizowana jest najczęściej trasą A 2.

Transport leków zgodny z przepisami

 

Każdego przewoźnik realizujący tego typu dostawy musi spełniać wymagania zawarte w dzienniku ustaw  (Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271). Jest to ustawa regulująca zasady dopuszczenia produktów leczniczych do dystrybucji. W świetle powyższej ustawy produkty lecznicze nie mogą być traktowane tak jak inne przewożone produkty. Warunki, w jakich musi się odbywać dystrybucja leków, określają producenci. Oni wiedzą najlepiej, w jakich warunkach leki zachowają właściwości lecznicze.   

Serwis krajowy i międzynarodowy firmy Overnight Clinical Services dysponuje odpowiednimi środkami transportu, dlatego nawet w czasach pandemii dostarczaliśmy regularnie leki oraz inne produkty farmaceutyczne.

Transport farmaceutyków musi się odbywać z zachowaniem odpowiedniej temperatury i wilgotności określonej przez producenta. Wszystkie dane i zastrzeżenia zawarte są w specyfikacji, które otrzymuje dział zajmujący się logistyką dostaw. Dzięki specyfikacji jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie opakowania gdy do Poznania lub innego miasta w Polsce musimy dostarczyć leki o różnych wymaganiach temperaturowych. W tego typu transporcie wykorzystujemy również kontenery  o doskonałych parametrach izotermicznych. Kontenery na leki muszą również spełniać odpowiednie wymogi i muszą być przeznaczone tylko do tego typu przewozu towarów. Aby zapewnić pełną kontrolę temperatury w każdym opakowaniu lub kontenerze umieszczony jest rejestrator temperatury gromadzący wszelkie dane podczas wykonywania danej usługi.

Zgodnie z przepisami Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej temperatura w trakcie transportu musi być rejestrowana w sposób ciągły, aby mieć gwarancję, że nie zostanie przerwany zimny łańcuch dostaw. W dystrybucji leków ma to zasadnicze znaczenie, ponieważ niedotrzymanie warunków może obniżyć lub całkowicie zniszczyć ich właściwości lecznicze.

Transport leków z Warszawy do Poznania to jedynie wycinek naszej codziennej pracy. Codziennie dostarczamy leki, szczepionki i inne specyfiki do: klinik, szpitali, hurtowni i aptek. Dostawa leków realizowana jest w sposób ciągły, zaspokajając potrzeby nas wszystkich. Dział realizujący „transport leków” czeka na twoje zapytania. Korzystając z formularza, możesz poprosić o wycenę dostaw do jednego punku lub dystrybucji towarów leczniczych na danym terenie.